http://www.zillebeekse-vijvervissers.be/galleri/icons/zillebeekse-vijvervissers2.jpg

 

Reglement Openingswedstrijd 2019

 

1)      De wedstrijd heeft plaats aan Zillebeke vijver en dit op  zaterdag 30/03/2019  van 9 uur tot 16 uur.

2)       Het inschrijvingsgeld is 10 euro en dient door iedere deelnemer betaald te worden.

3)      De inschrijving dient op voorhand te gebeuren alsook het inschrijvingsgeld dient op voorhand betaald te zijn.

4)      Er wordt in verschillende sectoren gevist volgens aantal deelnemers 1-2-3 of 4 sectoren en er wordt gevist aan beide zijden van de vijver. Aan de straatzijde wordt niet gevist voor de prijskamp en wordt vrijgelaten voor andere vissers. Deze sectoren worden bepaald met deze verstande dat ze in de mate van het mogelijke gelijk verdeeld worden volgens de aanwezigheid van de vissers maar ook dat alle vissers aansluitend zullen zitten.

5)      Er wordt stipt om 7 u 30  getrokken wie waar gaat zitten.

6)      Er dient minstens 15 m ver worden gevist.

7)      Er mag maar met  1 hengel worden gevist, er mogen wel verschillende feederhengels voorbereid worden om te vissen. Er mag maar één lijn in het water zijn  ofwel om te vissen ofwel om te voeren. Beiden ter zelfde tijd is verboden.

8)      Het is verboden met gekleurde vleeswormen, muggelarven te vissen.  Het is toegelaten om te vissen met pellets of boillies met deze verstande dat deze niet groter zijn dan 12 mm en kan er ook pelletvoer worden gebruikt.

Ieder visser mag niet meer dan een halve kg regenwormen en 1 liter vleeswormen in bezit hebben.

9)      Alle vis telt, uitgezonderd snoek en snoekbaars en deze dienen onmiddellijk terug worden gezet.

10)   Er mag maar max 2kg voer worden gebruikt tijdens de wedstrijd. Het overschot dient terug mee worden genomen en niet op de visplaatsen worden achtergelaten en mag ook niet in het water of aan de vijver worden achtergelaten. Hou de visplaatsen proper voor de andere vissers die na u komt vissen.

11)   De gevangen vis dient in een leefnet worden uitgezet en hoe langer het leefnet hoe beter en dit om deze vissen te beschermen. Na de weging worden deze zo rap mogelijk terug gezet en dienen deze vissen met zachtheid te water gelaten worden. Wie meer dan 20 kg vis vangt dient een tweede leefnet in te leggen ter bescherming van de gevangen vissen.

Wie meer dan 20 kg in het net heeft wordt deze naar beneden afgerond min 10 kg. Vb 21,500 kg in het net wordt 11,500 kg !!!!!!

Grote vissen (KARPERACHTIGEN) van 4 kg en meer  dienen direct worden gewogen en terug gezet en dit na telefonisch contact met de organisatie. Zie achterzijde inschrijvingsstrook. Stenen worden niet toegelaten in het leefnet.

Het leefnet dient verzwaard te worden aan de buitenzijde van het net.

12)   Het politiereglement dient ten alle tijden worden gerespecteerd. Het leefnet is door het schepencollege uitzonderlijk toegestaan voor deze openingswedstrijd.

13)   Er mag enkel met de feeder worden gevist met de zinkende voerkorf of de method en of met een gewoon loodje alle andere vormen zijn verboden. Er mag enkel met de  zinkende voerkorf of method worden gevoerd alle andere vormen zijn ten strengste verboden

14)   Iedereen blijft ter plaatse na de wedstrijd en staat de verantwoordelijken die komen wegen bij zodat het wegen vlot verloopt zodat er nadien geen twijfel kan zijn over de juistheid van het gewicht van de gevangen vissen.  Iedere visser is verplicht zelf zijn leefnet naar boven te dragen met de gevangen vissen en na de weging dan ook deze vissen op een viswaardige manier terug te zetten

15)   Na de wedstrijd dient bij het verlaten van de visplaatsen rekening worden gehouden met wandelaars of aankomende fietsers en dit om ongelukken te voorkomen. Het materiaal dient ten alle tijden van het fiets of wandelpad verwijderd zijn en dit om de doorgang van de gebruikers niet te belemmeren.

16)   Alle vuilnis dient worden meegenomen naar huis of in de voorziene vuilnisbakken worden gegooid. Wie in overtreding is komt niet meer in aanmerking voor de prijsdeling.

17)   Er wordt een klassement opgemaakt per sector . Wie het meest gewicht heeft van zijn sector is de winnaar van zijn sector en zo verder wordt de uitslag bepaald. De prijzenpot wordt verdeeld onder de verschillende sectoren. Zo zijn er verschillende eerste en  tweede plaatsen  enz….  Dus belangrijk zo hoog mogelijk in de eigen sector te vissen.

18)   Bij betwisting is het bestuur die dit onderzoekt en de nodige beslissingen of maatregelen neemt.

19)   Wie vis vangt en de haak zit te diep om te onthaken dient men de onderlijn tegen de bek af te snijden met een schaar. Het is ten strengste verboden met gelijk welke onthaker de vissen te beschadigen. Heb respect voor de vissen zodat je ze andere keren opnieuw kan vangen.  Het is verplicht van een onthaakmat bij te hebben als deze te gebruiken tijdens de wedstrijd.

20)   De auto dient men als je toekomt aan de vijver op de verste parking (noordzijde) te plaatsen. De parking voor het vijverhuis is in samenspraak met de eigenaars bestemt voor de bezoekers van deze vakantiewoning en we willen deze vakantiegangers s’morgens niet storen. We danken jullie voor deze bijzondere medewerking.

21)   Wie de wedstrijd zonder geldige reden verlaat komt niet meer in aanmerking voor de prijsdeling. Wie niet aanwezig is op de prijsdeling verliest alle rechten en blijft de gewonnen prijs eigendom van de organisatie.

22)   Het bestuur wenst jullie nog een sportief en vriendschappelijke kermiswedstrijd toe en dat de beste mogen winnen.

23)   Wij danken in de eerste plaats het stadsbestuur voor hun bijzondere medewerking. Wij danken ook onze milde sponsors van deze wedstrijd. Wij danken ook de medewerkers achter de schermen voor hun bijzondere inzet en medewerking.

Wij danken ook vooral de aanwezige sportvissers voor jullie sportiviteit en jullie aanwezigheid en steun.

 

Het Bestuur van De Zillebeekse Palingvissers.