http://www.zillebeekse-vijvervissers.be/galleri/icons/zillebeekse-vijvervissers2.jpg

 

Reglement winterwedstrijden 2019

 

1)      De wedstrijden hebben plaats aan Zillebeke vijver en dit op volgende zaterdagen 19-oktober 2019 en 09 - 23 november 2019 van 9 uur tot 16 uur.

2)       Het inschrijvingsgeld is 10 euro en dient door iedere deelnemer betaald te worden

3)      De inschrijving dient op voorhand te gebeuren alsook het inschrijvingsgeld dient op voorhand betaald te zijn.

3a   Er wordt in 2 sectoren gevist en er wordt gevist aan één zijde van de vijver. Aan de straatzijde wordt niet gevist als aan zuidzijde van de vijver voor de prijskamp en wordt vrijgelaten voor andere vissers.

 

4)      Er wordt stipt om 7 u 30  getrokken wie waar gaat zitten.

5)      Er dient minstens 15 m ver worden gevist. Bij het eerste fluitsignaal wordt er direct gevist en bij het tweede fluitsignaal wordt er gestopt en telt nog  de  gehaakte vis.

6)      Er mag maar met  1 feederhengel worden gevist, er mogen wel verschillende feederhengels voorbereid worden om te vissen. Er mag zich maar één lijn in het water bevinden vissen en voeren ter zelfde tijd is verboden.

7)      Het is verboden met gekleurde vleeswormen, muggelarven te vissen. Iedere visser mag maar max. een halve liter regenwormen of pieren als 1 liter vleeswormen in bezit hebben tijdens de wedstrijd.   Het is toegelaten om te vissen met pellets of boillies met deze verstande dat deze niet groter zijn dan 12 mm en kan er ook pelletvoer worden gebruikt.

8)      Alle vis telt, uitgezonderd snoek en snoekbaars en deze dienen onmiddellijk terug worden gezet.

9)      Er mag maar max 2kg voer worden gebruikt tijdens de wedstrijd. Het overschot dient terug mee worden genomen en niet op de visplaatsen worden achtergelaten en mag ook niet in het water of aan de vijver worden achtergelaten. Hou de visplaatsen proper voor de andere vissers die na u komt vissen.

10)   De gevangen vis dient in een leefnet worden uitgezet en hoe langer het leefnet hoe beter en dit om deze vissen te beschermen. Het leefnet dient aan de buitenkant van het net verzwaard worden, stenen in het leefnet is ten strengste verboden. Na de weging worden deze zo rap mogelijk terug gezet en dienen deze vissen met zachtheid te water gelaten worden. Wie meer dan 20 kg vis vangt dient een tweede leefnet in te leggen ter bescherming van de gevangen vissen.

Er mag niet meer dan 20 kg per leefnet bevinden wie meer dan 20 kg heeft wordt dit herleid naar MIN  10 kg per leefnet  VB 21,150 kg wordt 11,150 kg die dan in aanmerking kan komen voor de prijsdeling..

Grote vissen (KARPERACHTIGEN) van 4 kg en meer  dienen direct worden gewogen en terug gezet en dit na telefonisch contact met de organisatie.

Men kan de voorzitter Ronny Desmet opbellen op volgend gsm nr 0479/443848

11)   Het politiereglement dient ten alle tijden worden gerespecteerd. Het leefnet is door het schepencollege uitzonderlijk toegestaan voor deze kermiswedstrijd.

12)   Er mag enkel met de feeder en met de zinkende voerkorf of de method en of met een gewoon loodje worden gevist alle andere vormen zijn verboden.

13)   Iedereen blijft ter plaatse na de wedstrijd en staat de verantwoordelijken die komen wegen bij zodat het wegen vlot verloopt zodat er nadien geen twijfel kan zijn over de juistheid van het gewicht van de gevangen vissen.  Iedere visser is verplicht zelf zijn leefnet naar boven te dragen met de gevangen vissen en na de weging dan ook deze vissen op een viswaardige manier terug te zetten

14)   Na de wedstrijd dient bij het verlaten van de visplaatsen rekening worden gehouden met wandelaars of aankomende fietsers en dit om ongelukken te voorkomen.

15)   Alle vuilnis dient worden meegenomen naar huis of in de voorziene vuilnisbakken worden gegooid. Wie in overtreding is komt niet meer in aanmerking voor de prijsdeling.

16)    Het zijn dag wedstrijden en het inschrijvingsgeld wordt per wedstrijd uitbetaald volgens het aantal vissers die er aanwezig zijn. Dit kan in verschillende sectoren worden verdeeld volgens het aantal deelnemers. Er wordt geen algemeen klassement opgemaakt over de 3 winterwedstrijden.

17)   Bij betwisting is het bestuur die dit onderzoekt en de nodige beslissingen of maatregelen neemt.

18)   Wie vis vangt en de haak zit te diep om te onthaken dient men de onderlijn tegen de bek af te snijden met een schaar. Het is ten strengste verboden met gelijk welke onthaker de vissen te beschadigen. Heb respect voor de vissen zodat je ze andere keren opnieuw kan vangen. VANAF 2018 IS HET VERPLICHT EEN ONTHAAKMAT BIJ TE HEBBEN ALS TE GEBRUIKEN OM TE VISSEN AAN ZILLEBEKE VIJVER !!!

19)   De auto dient men als je toekomt aan de vijver op de verste parking (noordzijde) te plaatsen. De parking voor het vijverhuis is in samenspraak met de eigenaars bestemt voor de bezoekers van deze vakantiewoning en we willen deze vakantiegangers s’morgens niet storen. We danken jullie voor deze bijzondere medewerking.

20)   Wie de wedstrijd zonder geldige reden verlaat komt niet meer in aanmerking voor de prijsdeling. Wie niet aanwezig is op de prijsdeling verliest alle rechten en blijft de gewonnen prijs eigendom van de organisatie.

21)   Het bestuur wenst jullie nog een sportief en vriendschappelijke winter

wedstrijd toe en dat de beste mogen winnen.

22)   Wij danken in de eerste plaats het stadsbestuur voor hun bijzondere medewerking . Wij danken ook de medewerkers achter de schermen voor hun bijzondere inzet en medewerking.

Wij danken ook vooral de aanwezige sportvissers voor jullie sportiviteit en jullie aanwezigheid en steun.

Het bestuur van De Zillebeekse Palingvissers.

 

Schatbewaarder: Marina Deconinck

Bestuursleden: Donald Everaerd

                               Andy Jacques

 

De voorzitter,                                                                  De secrearis,

Ronny Desmet                                                                 Ronny Bryon