http://www.zillebeekse-vijvervissers.be/galleri/icons/zillebeekse-vijvervissers2.jpg

 

Clubreglement De Zillebeekse Palingvissers vanaf 2018

 

1.  Doel van de club.   

 

ü De leden een aangename ontspanning bieden en bijstaan in alle details van onze sporttak.

                                              

             ° voor de recreatieve hengelaar. Door te zorgen voor een visrijk en

                propere vijver (zwerfvuilactie).

             ° voor de competitiehengelaar. Door het inrichten van o.a 

clubkampioenschap, winterwedstrijden en kermiswedstrijd en elke  tweede donderdag van de maand van april t/m oktober een vrije wedstrijd.

 

ü Financiele en andere voordelen bewerkstelligen.

                                      

                                  ° De middelen van de club worden enkel en alleen aangewend

                                            om de gelden terug te geven aan de leden in natura,souper

                                              prijsuitreiking enz ….. 

 ° Andere activiteiten:  Verkoop van visvergunnigen, eetfestijn, enz..wordt gebruikt om vis te  bepoten,

 in samenspraak met de bevoegde diensten van het stadsbestuur en dit ter ondersteuning van De Zillebeekse Palingvissers.  

                                                                                        

2.  Structuur. 

 

A)  Leden 

                                   Algemeen.   

Iedereen wordt effectief lid voor één kalenderjaar nadat het lidgeld betaald werd.

Het lidgeld kan echter maar betaald worden na kennisname van het politiereglement dat van toepassing is op het jaar waarvoor het lidgeld wordt betaald.

                                   ° Het lidgeld is vastgesteld op 50 euro per jaar.

°Jongeren tot en met 12 jaar vissen gratis, onder begeleiding en uitsluitend op witvis met 1 lijn per kind.

°Vanaf 13 jaar mag een jongeren onbegeleid vissen met een jaarvergunning van 40 euro of dag vergunning van 5,00 euro op witvis.

°Vanaf 16 jaar kunnen alle vergunningen aangeschaft worden.

° Men kan maar lid worden van  De Zillebeekse Palingvissers op vertoon van een geldige visvergunning voor Zillebeke vijver.

Max 22 clubleden kunnen zich aansluiten dan is wachtlijst voorzien.

Algemene reglementering:

Het aanschaffen van een vergunning houdt volgende algemene reglementen in waaraan iedereen zich dient te houden.

° Zie politiereglement goedgekeurd door het stadsbestuur en het bestuur van De Zillebeekse Palingvissers.

° Zie ook intern visreglement Zillebeke vijver alsook clubreglement voor de leden die mee doen aan de clubwedstrijden.

3.  Clubvijver.

 

De clubvijver is Zillebeke vijver gelegen te Zillebeke. De vijver is eigendom van het stadsbestuur van Ieper. Er mag niet rond de vijver worden geparkeerd en de vissers dienen hun auto te parkeren op de voorziene parkings. Na beslissing door het Stadsbestuur van Ieper  zijn De Zillebeekse Palingvissers aangesteld als hengel recht houder over Zillebeke vijver. Er zijn 5 gemachtigde viswachters aangesteld ter controle van de reglementering.

 

4.  Dag vergunningen en jaar vergunningen

 

Er werd in overleg met de bevoegde diensten van het stadsbestuur beslist  dat voor dit jaar de prijs per dag vergunning 5 euro per hengel bedraagt en dit met een maximum van 2 hengels per dag. Met deze dag vergunning kan er van zonsopgang tot zonsondergang worden gevist. Na 18 uur kunnen er geen dag vergunningen nog worden aangekocht.

 

         Er kunnen ook jaarvergunningen worden aangekocht:

 

- voor witvis: Dit voor 1 hengel maar dan uitsluitend op platvis en dit  bedraagt  40 euro of 80  euro per jaar. Met vergunning van 80,00 euro mag er twee uur voor zonsopgang en 2 uren na zonsondergang worden gevist. Er mag ook vanaf donderdag tot zondagmorgen s’nachts op witvis worden gevist en dat met één hengel. De boillies mogen niet groter zijn dan 12 mm. Met vergunning van 40,00 euro kan er van zonsopgang tot zonsondergang met één hengel op witvis worden gevist.

 

- voor roofvis en paling : dit voor 4 hengels  en dit bedraagt 125  euro per jaar. Er mag de donderdag tot de zondagmorgen s nachts worden gevist. Er kan met deze vergunning NIET op witvis worden gevist en is er een specifieke vergunning van witvis nodig.

 

- voor karper : voor 3 hengels en dit bedraagt 150 euro per jaar. Max 6 vissers per jaar en is er een wachtlijst die jaarlijks aangesproken wordt. Jaarlijks zijn 6 andere vissers aan de beurt om te karperen volgens deze ingeschreven zijn op deze lijst. Anderen mogen niet specifiek op karper vissen. Men kan zich nog uitsluitend via e-mail inschrijven.

        

-    Onthaakmat:

Vanaf 2018 is het verplicht om een onthaakmat bij zich te hebben als te gebruiken aan Zillebeke vijver. Bij niet naleven wordt de visser vriendelijk gevraagd zich daarmee in orde te stellen. Dit ter bescherming van de gevangen vissen.

 

De visvergunningen kunnen aangekocht worden op volgende locatie.

              - Ronny Desmet             Werviksestraat 148     8902 Zillebeke Ieper

             

              

 De vergunningen  kunnen ook aangekocht worden tijdens de plaatselijke controles aan de aangestelde viswachters.

 

                  -Ronny Desmet,

                   Marina Deconinck ,

                   Donald Everaerd,

                   Andy Jacques,

                   Ronny Bryon

        

 

 

 

 

 

5.  Bestuur             

 

Samenstelling    De voorzitter                 Ronny Desmet            0479/443848

                                                                 marina.deconinck@skynet.be

                                 Secretaris                      Ronny Bryon               0472/317077

                                                                       ronnybryon01@gmail.com

                                 Schatbewaarder:           Marina Deconinck      0478/576756

                                                                       marina.deconinck@skynet.be

                                Bestuursleden                Donald Everaerd         0497/596803

                                                                       donald.everaerd@telenet.be

                                                                       Andy Jacques             0478/254243  

                                                                       andy.jacques@telenet.be                              

                                   

                                      

 

 

6.  Clubwerking

 

Algemene verwachtingen gesteld aan alle leden

 

 Ieder lid zal bijdragen tot het bereiken van het beoogde doel door  betrokkenheid,   wellevendheid en beschikbaarheid .

 

Betrokkenheid: zich volledig en met alle middelen inzetten voor de club.

Wellevendheid: zich op elke plaats als een waardig ambassadeur van de club te gedragen.

Beschikbaarheid: maximaal aan de clubactiviteiten deelnemen.

 

Te verwezenlijken door onder andere:

                                               

°Elkaar te helpen met het doel de vangstresultaten te verhogen.

°Actief mee te werken en voorstellen te formuleren  die de clubbelangen positief beïnvloeden.

°Maximaal deel te nemen aan alle clubactiviteiten. Door de betaling van zijn lidgeld aanvaardt het lid o.a. dat de activiteiten ingericht door De Zillebeekse Palingvissers primeren. Uitzonderingen worden aangevraagd, het bestuur beslist.

°Het kan dat, ingevolge beroepsbezigheden – ziekte – familiale… omstandigheden ,een lid niet kan deelnemen aan de uitgestippelde activiteiten. Zich verontschuldigd met de opgave van reden, is niet alleen een beleefdheidsvorm het is ook een teken van interesse en betrokkenheid tot de vereniging. Daarenboven kan het feit van niet-deelname zonder verontschuldiging beschouwd worden als een gebrek aan “loyaliteit” ten aanzien van de vereniging.

°Strikt het politiereglement, intern visreglement, clubreglement en het clubwedstrijdreglement na te leven. Duidelijke afspraken maken immers goede vrienden.

°Zich in alle omstandigheden waardig te gedragen zodat de club niet in opspraak wordt gebracht.

°Bij deelname aan welke wedstrijd ook steeds het voorbeeld te zijn in verband met de opvolging van de van kracht zijnde reglementeringen.

 

Ook het proper achterlaten van de visplaats na de wedstrijd door de vissers kan de goede persoonlijke - en clubnaam ten goede komen.

 

°Wettelijk in orde te zijn i.v.m. het visverlof om in openbaar water te vissen in clubverband.

 

7. Clubactiviteiten.

 

A - Clubwedstrijden tellend voor het clubkampioenschap.

 

Elk jaar wordt er in de schoot van de club een clubkampioenschap georganiseerd en dit om de competitiegeest te stimuleren.

 

B - Kampioenviering en souper .

 

Jaarlijks wordt de clubkampioen gelauwerd alsook de deelnemende leden. Deze viering zal normaliter plaats vinden de dag van het souper. Het jaarlijks souper zal plaatsvinden op een datum vastgelegd bij het begin van het seizoen.

 

C- De vrije tijdvissers.

 

Iedere tweede donderdag vanaf de maand april t/m oktober wordt een open wedstrijd gehouden voor leden als niet leden.

 

D- Winterwedstrijden

 

Er worden jaarlijks drie open winterwedstrijden gehouden voor leden als niet leden aan Zillebeke vijver.

 

E Eetfestijn

Elk jaar wordt ten voordele van het beheer van Zillebeke vijver en het bepoten van vissen een eetfestijn georganiseerd.

 

8. Financiele en ander voordelen

 

Naast de gepaste hulp en ondersteuning die men als lid van De Zillebeekse Palingvissers van elkaar mag verwachten, kunnen onze leden rekenen op:

 

- Prijzen verbonden aan het eindklassement van het clubkampioenschap. Deze prijzen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.

 

- Alle clubleden zijn verzekerd tegen lichamelijke schade bij het vissen aan Zillebeke vijver. 

 

- Wie aan de voorgeschreven minimum aantal clubwedstrijden ( zie clubwedstrijdreglement ) heeft deelgenomen en zijn lidgeld heeft betaald komt in aanmerking voor de prijsuitdeling op het einde van het jaar.

 

- Er wordt geen inschrijvingsgeld meer gevraagd maar bij het begin van het nieuwe seizoen dient men het clubgeld voor het jaar te betalen voor men deelneemt aan de feederwedstrijden.

 

-  De waarde van de waardebonnen worden op het eind van het seizoen bepaald door het bestuur, in functie van het aantal deelnemers.

 

-  Erkentelijkheids geschenken  of  premie kunnen aangeboden worden op beslissing van het bestuur.

 

- Men krijgt er volledig gratis vriendschap die onbetaalbaar is.