Afbeeldingsresultaat voor BELGISCHE VLAG

 

INTERN VISREGLEMENT VANAF 2018

 

Om te mogen vissen op Zillebeke Vijver is een dagvergunning  of één van de vier verschillende jaarvergunningen te koop .

Voor iedere jaarvergunning geldt dat er van 1 januari t/m 31 december kan worden gevist.

 

1)  Er kan met een jaarvergunning van 40,00 euro uitsluitend op witvis gevist worden met maximum 1 hengel. Dit van zonsopgang tot zonsondergang.

 Er mag maar maximum 2 kg voer worden gebruikt of in het bezit zijn aan Zillebeke vijver het overschot dient terug worden meegenomen en niet op de visplaatsen worden achtergelaten en mag ook niet in het water of aan de vijver worden achtergelaten. Hou de visplaatsen proper voor andere vissers die na u komen vissen.

2) Er kan met een andere jaarvergunning van 125,00 euro ,  uitsluitend op roofvis en paling gevist worden met maximum 4 hengels. Dit van maandag tot en met woensdag vanaf 2 uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang.

Met deze vergunning mag men ook overdag en nachtvissen van donderdag tot zondagmorgen.

Iedere vorm van tenten is er verboden van op te zetten of er gebruik van te maken.

 

3)Indien men tijdens de nacht wenst te vissen op witvis is het vissen maar met 1 feeder hengel met method of voerkorf  toegelaten  deze vergunning  kost 80,00 euro per jaar en  is het ten strengste verboden te vissen met boillies groter dan 12 mm. Wie zich niet aan deze regel houd verliest direct zijn jaarvergunning zonder terugbetaling van deze gelden.  Indien men overdag met deze vergunning op witvis vist mag er ook  maar met 1feeder hengel met method of voerkorf worden gevist  en is het ook ten strengste verboden te vissen met boillies groter dan 12 mm.

Er kan  van maandag tot en met woensdag van 2 uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang worden gevist.

Met deze vergunning mag men ook overdag en nachtvissen van donderdag tot zondagmorgen.

Er mag maar maximum 2 kg voer worden gebruikt of in het bezit zijn aan Zillebeke vijver het overschot dient terug worden meegenomen en niet op de visplaatsen worden achtergelaten en mag ook niet in het water of aan de vijver worden achtergelaten. Hou de visplaatsen proper voor andere vissers die na u komen vissen

Het is verboden te vissen op volgende visplaatsen 32,34,36,38,40,42 daar dit voorbehouden is voor karper vissers die een voorbehouden visplaats zijn aangeduid door de hengelrecht houder van Zillebeke vijver.

 

Er mag met deze vergunning niet specifiek op karper worden gevist, daar bestaat een aparte karpervergunning voor.

 

4) Er kan met een aparte jaarvergunning van 150 euro uitsluitend op karper worden gevist

met maximum 3 hengels.

Er is voor deze vergunning een apart karperreglement en een wachtlijst die er wordt gerespecteerd en waarop iedereen zich via e-mail moet inschrijven.

Er kunnen maar max. 6 karpervissers per jaar een jaarvergunning bemachtigen.

Na een jaar moet men zich dan opnieuw op de wachtlijst  via e-mail inschrijven.

 

Voor vissen op karper bestaat een intern reglement die iedere karpervisser bij aankoop van zijn vergunning ontvangt en dient te respecteren.

De beurtregeling dient te alle tijden  worden gerespecteerd.

 

5) Er kan met een dagvergunning worden gevist maar dan met maximum 2 hengels. De dagvergunning kost 5,00 euro per hengel en per dag. en is het ten strengste verboden te vissen met boillies groter dan 12 mm.

 

Hiermee mag overdag op witvis worden  gevist van zonsopgang  tot  zonsondergang maar niet met aasvis levend of dood.

 

Er kunnen geen dag vergunningen meer worden aangekocht na 18u30 om er te vissen aan Zillebeke vijver. Wie zich aan het water van Zillebeke vijver bevind zonder vergunning na 18u30 is het verboden om er nog te vissen. Deze maatregel is in voege gebracht om misbruiken van sommige vissers te vermijden en discussies te ontwijken. Deze maatregel is ook in voege gebracht om verschillende vissers te ontmoedigen om de reglementering te omzeilen.

 

Er mag niet op roofvis worden gevist met aasvis ( levend of dood) of kunstaas. Daarvoor dient een aparte jaarvergunning 125,00 euro aangeschaft te worden.

Er kan niet specifiek op karper worden gevist daarvoor bestaat eveneens een andere aparte jaarvergunning. Er is een apart intern karperreglement en een wachtlijst om te karperen.

 

6) Er dient uitsluitend op de bestaande visplaatsen worden gevist. Het is ten strengste verboden te voeren als er niet wordt gevist.

Tussenin 2 plaatsen is het verboden om te vissen.

 

7) Iedereen dient van op zijn visplaats  te vissen en kan maar max 15 m schuin afwijkend vissen per visplaats.

 

8)Alle beplanting dient te alle tijden worden gerespecteerd.

 

9) Alle watervogels en hun biotoop dienen te alle tijden te worden gerespecteerd.

 

10) De auto dient geparkeerd te worden op de voorziene parkings aan de vijver zodat paardenliefhebbers ook hun sport aan de vijver kunnen uitoefenen en andere weggebruikers, wandelaars en/of fietsers niet gehinderd worden.

 

11)Alle afval dient in de aanwezige vuilnisemmers te worden gestoken of meegenomen te worden om thuis in de vuilniszak te deponeren.

 

12) Iedere visser dient solidair te zijn met zijn buur en dit is wederzijds te respecteren.

 

13) Ten strengste VERBODEN EEN LEEFNET te gebruiken uitgezonderd tijdens viswedstrijden ingericht door de Zillebeekse Vijvervissers. Een schepnet is TEN ALLE TIJDEN verplicht te gebruiken en dienen de gevangen vissen buiten paling verplicht te scheppen en met alle omzichtigheid met het schepnet terug worden gezet.  Vanaf 2018 is het VERPLICHT EEN ONTHAAKMAT bij te hebben en te gebruiken en dit om de vissen te beschermen tegen kwetsuren. Bij overtreding wordt direct de jaarvergunning ingetrokken en worden de bevoegde diensten hiervan op de hoogte gebracht.

 

14) Ten strengste VERBODEN te vissen met kabel en/of dubbele haken

 

15) Ten strengste VERBODEN te vissen met rode maden.

 

16) Alle vissen dienen met zorg onmiddellijk na vangst terug in het water met het schepnet  worden terug gezet met uitzondering van paling of snoekbaars  groter dan 60 centimeter of tijdens viswedstrijden ingericht door de Zillebeekse Vijvervissers.

 

De Hengelbeheerder Zillebeke vijver.

 

De gemachtigde Viswachters:

 

Ronny Desmet             0479/443848

Marina Deconinck      0478/576756

Donald Everaerd         0497/596803

Ronny Bryon              0472/317077

Andy Jacques             0478/254243