http://www.zillebeekse-vijvervissers.be/galleri/icons/zillebeekse-vijvervissers2.jpg

 

                                                               Wedstrijdreglement Vrije tijdvissers.

 

1)      De wedstrijd heeft plaats aan Zillebeke vijver en dit op 2de woensdag van de maand te beginnen in april t/m oktober  van 9 uur tot 16 uur.

2)       Het inschrijvingsgeld is 10 euro met jaar vergunning zonder  jaar vergunning 15,00 euro en  dient door iedere deelnemer betaald te worden voor de aanvang. Deze inschrijvingsgelden (10,00 euro) worden volledig gebruikt voor de prijsdeling na de wedstrijd en de prijzenpot wordt bepaald door het aantal deelnemende vissers.

3)      De inschrijving dient te gebeuren voor 7 uur  alsook het inschrijvingsgeld dient dan betaald te worden.

4)      Vanaf 10 vissers wordt in 2 sectoren gevist. Aan de straatzijde wordt niet gevist voor de prijskamp en wordt vrijgelaten voor andere vissers. Deze sectoren worden bepaald met deze verstande dat ze in de mate van het mogelijke gelijk verdeeld worden volgens de aanwezigheid van de vissers maar ook dat alle vissers aansluitend zullen zitten.

5)      Er wordt stipt om 7 u 30  getrokken wie waar gaat zitten.

6)      Er dient minstens 15 m ver worden gevist.

7)      Er mag maar met  1 hengel worden gevist, er mogen wel verschillende feederhengels voorbereid worden om te vissen.

Bij eerste signaal wordt er gevist bij tweede signaal wordt er gestopt en telt de gehaakte vis.

8)      Het is verboden met gekleurde vleeswormen, muggelarven te vissen.  Het is toegelaten om te vissen met pellets of boillies met deze verstande dat deze niet groter zijn dan 11 mm en kan er ook pelletvoer worden gebruikt. Er mogen niet meer dan een halve kg regenwormen in bezit zijn tijdens deze wedstrijd.

9)      Alle vis telt, uitgezonderd snoek en snoekbaars en deze dienen onmiddellijk terug worden gezet.

10)   Er mag maar max 2kg voer worden gebruikt tijdens de wedstrijd. Het overschot dient terug mee worden genomen en niet op de visplaatsen worden achtergelaten en mag ook niet in het water of aan de vijver worden achtergelaten. Hou de visplaatsen proper voor de andere vissers die na u komt vissen.

11)   De gevangen vis dient in een leefnet worden uitgezet en hoe langer het leefnet hoe beter en dit om deze vissen te beschermen. Na de weging worden deze zo rap mogelijk terug gezet en dienen deze vissen met zachtheid te water gelaten worden. Wie meer dan 20 kg vis vangt dient een tweede leefnet in te leggen ter bescherming van de gevangen vissen.

Wie meer dan 20 kg in het net heeft wordt deze naar beneden afgerond tot 20 kg. Vb 21,500 kg in het net wordt 20 kg !!!!!!

Grote vissen (KARPERACHTIGEN) van 4 kg en meer  dienen direct worden gewogen en terug gezet en dit na telefonisch contact met de organisatie.

12)   Het politiereglement dient ten alle tijden worden gerespecteerd. Het leefnet is door het schepencollege uitzonderlijk toegestaan voor deze wedstrijd.

13)   Er mag enkel met de feeder worden gevist met de zinkende voerkorf of de method en of met een gewoon loodje alle andere vormen zijn verboden. Er mag enkel met de  zinkende voerkorf of method worden gevoerd alle andere vormen zijn ten strengste verboden.

14)   Iedereen blijft ter plaatse na de wedstrijd en staat de verantwoordelijken die komen wegen bij zodat het wegen vlot verloopt zodat er nadien geen twijfel kan zijn over de juistheid van het gewicht van de gevangen vissen Iedere visser is verplicht zelf zijn leefnet naar boven te dragen met de gevangen vissen en na de weging dan ook deze vissen op een viswaardige manier terug te zetten

15)   Na de wedstrijd dient bij het verlaten van de visplaatsen rekening worden gehouden met wandelaars of aankomende fietsers en dit om ongelukken te voorkomen.

16)   Alle vuilnis dient worden meegenomen naar huis of in de voorziene vuilnisbakken worden gegooid. Wie in overtreding is komt niet meer in aanmerking voor de prijsdeling.

17)   Er wordt een klassement opgemaakt per sector waar er daarna een  algemeen klassement is die de uitslag van de wedstrijd bepaald. Wie het meest gewicht heeft is de winnaar van de wedstrijd. Daarna wordt bepaald wie tweede is en dit is dan de eerste van de andere sector en wordt er dan zo verder gekeken hoe het algemeen klassement wordt bepaald. Dus belangrijk zo hoog mogelijk in de eigen sector te vissen.

18)   Bij betwisting is het bestuur die dit onderzoekt en de nodige beslissingen of maatregelen neemt.

19)   Wie vis vangt en de haak zit te diep om te onthaken dient men de onderlijn tegen de bek af te snijden met een schaar. Het is ten strengste verboden met gelijk welke onthaker de vissen te beschadigen. Heb respect voor de vissen zodat je ze andere keren opnieuw kan vangen.

20)   De auto dient men als je toekomt aan de vijver op de verste parking (noordzijde) te plaatsen. De parking voor het vijverhuis is in samenspraak met de eigenaars bestemt voor de bezoekers van deze vakantiewoning en we willen deze vakantiegangers símorgens niet storen. We danken jullie voor deze bijzondere medewerking.

21)   Wie de wedstrijd zonder geldige reden verlaat komt niet meer in aanmerking voor de prijsdeling. Wie niet aanwezig is op de prijsdeling verliest alle rechten en blijft de gewonnen prijs eigendom van de organisatie.

22)   Het bestuur wenst jullie nog een sportief en vriendschappelijke kermiswedstrijd toe en dat de beste mogen winnen.

23)   Wij danken in de eerste plaats het stadsbestuur voor hun bijzondere medewerking.  Wij danken ook de medewerkers achter de schermen voor hun bijzondere inzet en medewerking.

Wij danken ook vooral de aanwezige sportvissers voor jullie sportiviteit en jullie aanwezigheid en steun.

 

Het Bestuur van De Zillebeekse Palingvissers.