De Zillebeekse
Palingvissers

 

Clubreglement De Zillebeekse Palingvissers 2013

 

1.  Doel van de club.   

 

ü De leden een aangename ontspanning bieden en bijstaan in alle details van onze sporttak.

                                              

             ° voor de recreatieve hengelaar. Door te zorgen voor een visrijk en

                propere vijver (zwerfvuilactie).

             ° voor de competitiehengelaar. Door het inrichten van o.a 

               clubkampioenschap

 

ü Financiele en andere voordelen bewerkstelligen.

                                      

                                  ° De middelen van de club worden enkel en alleen aangewend

                                            om de gelden terug te geven aan de leden in natura,souper

                                              prijsuitreiking enz ….. 

 ° Andere activiteiten  kaarting,kiekensouper,wordt gebruikt om vis te  bepoten,

 in samenspraak met de bevoegde diensten van het stadsbestuur en ter ondersteuning van de Zillebeekse Palingvissers.  

                                                                                       

2.  Structuur. 

 

A)  Leden 

                                   Algemeen.   

Iedereen wordt effectief lid voor één kalenderjaar nadat het lidgeld betaald werd.

Het lidgeld kan echter maar betaald worden na kennisname van het politiereglement dat van toepassing is op het jaar waarvoor het lidgeld wordt betaald.

                                   ° Het lidgeld is vastgesteld op 50 euro per jaar.

°Jongeren tot en met 12 jaar vissen gratis, onder begeleiding en uitsluitend op witvis met 1 lijn per kind.

°Vanaf 13 jaar mag een jongeren onbegeleid vissen; met een vergunning van 30 jaar per jaar op witvis.

°Vanaf 16 jaar kunnen alle vergunningen aangeschaft worden.

° Men kan maar lid worden van  De Zillebeekse Palingvissers op vertoon van een geldige visvergunning voor Zillebeke vijver.

Algemene reglementering

Het aanschaffen van een vergunning houdt volgende algemene reglementen in waaraan iedereen zich dient te houden.

° Zie politiereglement goedgekeurd door het stadsbestuur en het bestuur van De Zillebeekse Palingvissers.

° Zie ook intern reglement voor de leden die mee doen aan de clubwedstrijden.

3.  Clubvijver.

 

De clubvijver is Zillebeke vijver gelegen te Zillebeke. De vijver is eigendom van het stadsbestuur van Ieper. Er mag niet rond de vijver worden geparkeerd en de vissers dienen hun auto te parkeren op de voorziene parkings. Na beslissing van het Stadsbestuur van Ieper  zijn De Zillebeekse Palingvissers aangesteld als hengel rechthouder over Zillebeke vijver.

 

4.  Dagvergunningen

 

Er werd in overleg met de bevoegde diensten van het stadsbestuur beslist  dat voor dit jaar de prijs per dagvergunning 5 euro per hengel bedraagt en dit met een maximum van 4 hengels.

 

Er kunnen ook jaarvergunningen worden aangekocht:

 

- voor 1 hengel maar dan uitsluitend op platvis en dit  bedraagt  30 euro per jaar.

- voor roofvis : dit voor 4 hengels  en dit bedraagt 100 euro per jaar.

- voor karper : voor 3 hengels en dit bedraagt 100 euro per jaar.

 

De visvergunningen kunnen aangekocht worden op 3 verschillende locatie s.

              - Ronny Desmet             Werviksestraat 148     8902 Zillebeke

              - David Delva                Zillebekedorp 3          8902 Zillebeke

              - Christof Verbeke         Komenseweg 29         8902 Zillebeke

 De vergunningen zullen ook kunnen aangekocht worden aan de aangestelde viswachters.

 

5.  Bestuur             

 

Samenstelling    De voorzitter    Ronny Desmet    0479/443848

                                 Secretaris      Ronny Bryon          0472/317077

                                 Schatbewaarder: Marina Deconinck

                                Bestuursleden                    Donald Everaerd     0497/596803

                                                                          Christof verbeke        0474/655564

                                                                          David Delva                0486/170540

 

 

6.  Clubwerking

 

Algemene verwachtingen gesteld aan alle leden

 

 Ieder lid zal bijdragen tot het bereiken van het beoogde doel,door  betrokkenheid,   wellevendheid en beschikbaarheid .

 

Betrokkenheid: zich volledig en met alle middelen inzetten voor de club

Wellevendheid: zich op elke plaats als een waardig ambassadeur van de Club te gedragen

Beschikbaarheid: maximaal aan de clubactiviteiten deelnemen.

 

Te verwezenlijken door onder andere:

                                               

°Elkaar te helpen met het doel de vangstresultaten te verhogen.

°Actief mee te werken en voorstellen te formuleren  die de clubbelangen positief beďnvloeden.

°Maximaal deel te nemen aan alle clubactiviteiten. Door de betaling van zijn lidgeld aanvaardt het lid o.a. dat de activiteiten,ingericht door De Zillebeekse Palingvissers primeren. Uitzonderingen worden aangevraagd, het bestuur beslist.

°Het kan dat, ingevolge beroepsbezigheden – ziekte – familiale… omstandigheden ,een lid niet kan deelnemen aan de uitgestippelde activiteiten. Zich verontschuldigd met de opgave van reden, is niet alleen een beleefdheidsvorm het is ook een teken van interesse en betrokkenheid tot de vereniging. Daarenboven kan het feit van niet-deelname zonder verontschuldiging beschouwd worden als een gebrek aan “loyaliteit” ten aanzien van de vereniging.

°Strikt het politiereglement en het intern wedstrijdreglement na te leven. Duidelijke afspraken maken immers goede vrienden.

°Zich in alle omstandigheden waardig te gedragen zodat de club niet in opspraak wordt gebracht.

°Bij deelname aan welke wedstrijd ook,steeds het voorbeeld te zijn in verband met de opvolging van de van kracht zijnde reglementeringen.

 

Ook het proper achterlaten van de visplaats na de wedstrijd door de vissers kan de goede persoonlijke - en clubnaam ten goede komen.

 

°Wettelijk in orde te zijn i.v.m. het visverlof om in openbaar water te vissen in clubverband.

 

7. Clubactiviteiten.

 

A - Clubwedstrijden tellend voor het clubkampioenschap.

 

Elk jaar wordt er in de schoot van de club een clubkampioenschap georganiseerd,ten einde de competitiegeest te stimuleren.

 

B - Kampioenviering en souper .

 

Jaarlijks wordt de clubkampioen gelauwerd alsook de deelnemende leden. Deze viering zal normaliter plaats vinden de dag van het souper. Het jaarlijks souper zal plaatsvinden op een datum vastgelegd bij het begin van het seizoen.

 

8. Financiele en ander voordelen

 

Naast de gepaste hulp en ondersteuning die men als lid van De Zillebeekse Palingvissers van elkaar mag verwachten, kunnen onze leden rekenen op:

 

- Prijzen verbonden aan het eindklassement van het clubkampioenschap. Deze prijzen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.

 

- Alle clubleden zijn verzekerd tegen lichamelijke schade bij het vissen aan Zillebeke vijver. 

 

- Wie aan de voorgeschreven minimum aantal clubwedstrijden ( zie wedstrijdreglement ) heeft deelgenomen en zijn lidgeld heeft betaald komt in aanmerking voor de prijsuitdeling op het einde van het jaar.

 

- Er wordt geen inschrijvingsgeld meer gevraagd maar bij het begin van het nieuwe seizoen dient men het clubgeld voor het jaar te betalen voor men deelneemt aan de feederwedstrijden.

 

-  De waarde van de waardebonnen worden op het eind van het seizoen bepaald door het bestuur, in functie van het aantal deelnemers.

 

-  Erkentelijkheids geschenken  of  premie kunnen aangeboden worden op beslissing van het bestuur.

 

- Men krijgt er volledig gratis vriendschap die onbetaalbaar is.