http://www.zillebeekse-vijvervissers.be/galleri/icons/zillebeekse-vijvervissers2.jpg

Geachte sportvissers van Zillebeke vijver,

Het bestuur van De Zillebeekse Palingvissers  ( aangesteld door het stadsbestuur als beheerder van Zillebeke vijver)  wil  jullie hiermee op de hoogte brengen dat onze vereniging en bestuur zich in orde heeft gesteld met de nieuwe wetgeving van 25 mei 2018 in het kader van de GDPR.

scwitch-tool REGISTER GEGEVENSVERWERKING

DEEL 1

DEEL 2

klik op de cel om keuzemenu te openen (cursor verschijnt rechtsonder)

 

 

 

 

 

 

 

verwerkingsactiviteit: activiteitenregistratie

Doeleinde.  De gegevens worden gebruikt voor:

wettelijke grond (optioneel) 

Welke soort gegevens gebruikt je organisatie:

Type verwerking

Bewaartermijn gegevens

beveiligingsmaatregelen

Door de betrokkene zelf

verzekering van de deelnemers

onderlinge toestemming

Persoonlijke identificatiegegevens: naam, titel, adres (privé, werk), vroegere adressen, telefoonnummer

registreren

1 jaar na stopzetten lidmaatschap

organisatorische maatregel: enkel de secretaris kan aan het bestand

de organistie houdt voor deze verwerkingsactiviteit gegevens bij van: (opsommen: leden, vrijwilligers, klant, deelnemer,…)

administratie van de deelnemers aan de activiteiten

gerechtvaardigd belang

persoonlijke bijzonderheden: leeftijd, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit.

registreren

1 jaar na stopzetten lidmaatschap

organisatorische maatregel: enkel de secretaris kan aan het bestand

de organisatie geeft gegevens door aan: (invullen als je gegevens aan derden of verwerkers doorgeeft)

verzekering van de deelnemers

contractuele basis

email

gebruiken voor online communicatie

1 jaar na stopzetten lidmaatschap

organisatorische maatregel: enkel de secretaris kan aan het bestand

Voorgelegd in raad van bestuur  van De Zillebeekse Palingvissers

administratie van de deelnemers aan de activiteiten

gerechtvaardigd belang

beeldmateriaal: (digitale) foto's

gebruiken voor online communicatie

10 jaar in archief

organisatorische maatregel: enkel de secretaris kan aan het bestand