Beste sportvissers,

We willen hier fier melden dat het nieuwe rooster werd geplaatst door de Watergroep.(http://www.dewatergroep.be ). Dit rooster zorgt ervoor dat de vissen niet kunnen verdwijnen naar het zuiveringstation. Hierbij zie je de foto’s van deze werken die er werden uitgevoerd.
Wil hier niet nalaten toch enkele mensen in de bloemetjes te zetten en dit met veel waardering en dankbaarheid.
In de eerste plaatst de milieudienst voor Lieven Stubbe en de leefmilieudienst voor Eric Maricau maar ook voor het stadsbestuur van stad Ieper.
Maar ook vooral de verantwoordelijke technische chef WPC van de waterdienst met name Sam Spriet en zijn team die deze werken onder zijn leiding nam en dit hebben uitgevoerd.
Er is ook een grote achting voor de aannemer die deze rooster tot op de mm heeft gemaakt. De firma Elca Contruct heeft dit rooster met de perfectie gemaakt en helpen plaatsen.
Velen onder de vissers speculeerden en gokten hoe de vork aan de steel zat maar ze wisten niet waar we mee bezig waren en hebben nu hier de verklaring voor hun probleem en hebben nu het bewijs op foto en dit zal hopelijk nu alle onzekerheden en twijfel wegnemen.

Hoogachtend,

De voorzitter, De secretaris,

Ronny Desmet Ronny Bryon

18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30