Nadat er op onze website, www.zillebeekse-vijvervissers.be enkele emails binnenkwamen van bezorgde roofvis-vissers, die hun beklag deden over de povere werking van onze vijver en de manier waarop wij omgaan met onze roofvis, hebben we een paar antwoorden verzonden.

 

Hierbij reactie van en aan de voorzitter van VRF in verband met snoek aan Zillebeke vijver. Hoop hierbij dat dit hierbij opgelost is...

Vriendelijke groeten,

Ronny

Van: Bryon, Ronny
Verzonden: dinsdag 17 december 2013 7:52
Aan: 'Danny Geysen'
Onderwerp: RE: Snoek in Zillebeke vijver

Beste Danny

Je mag gerust dit op jullie Facebookpagina publiceren zo zien jullie leden dat ook wij de sportieve vissers ondersteunen en indien nodig de investeringen doen om het roofvis peil op Zillebeke vijver op het juiste niveau te houden. Bedankt dat we van jullie zijde begrip hebben voor deze benarde situatie en nu maar vingers kruisen dat vissers een beetje hun sportief en gezond verstand gebruiken.

Hoogachtend,

Ronny Bryon

Secretaris De Zillebeekse Palingvissers.

Van: Danny Geysen [mailto:danny.geysen@telenet.be]
Verzonden: maandag 16 december 2013 21:30
Aan: Bryon, Ronny
Onderwerp: RE: Snoek in Zillebeke vijver

Geachte heer Bryon,

Beste Ronny,

Hartelijk dank voor jullie reactie.

Zoals je kon vaststellen heeft de vangst van deze prachtige snoek en wat er dan verder mee gebeurd is, wel wat losgeweekt bij veel Vlaamse Roofvissers en in het bijzonder dan bij onze leden.

Als Vlaamse Roofvisfederatie dragen wij Catch&Release hoog in het vaandel, en zeker bij snoek. Op Openbaar water is deze ook nog eens volledig beschermd sinds maart van dit jaar, wat maakt dat onze roofvissers nog meer verbolgen zijn als er zo’n prachtige snoek verdwijnt van een water. Zeker bij onze jeugdige leden, die het moeten hebben van vissen in de eigen omgeving en niet zo makkelijk een keertje naar Nederland kunnen bijvoorbeeld.

Het doet ons echter plezier dat ook jullie (bestuur van de Zillebeekse vijver) betreuren wat er gebeurd is en dat dit indruist tegen jullie manier van denken en handelen. En ja, je kunt ook niet 24 u op 24 controle uitoefenen; als iemand slechte bedoelingen heeft zal hij altijd wel kans zien om zijn plannen uit te voeren. Het positieve is echter dat de controle nu wel wat opgevoerd zal worden en dat er een verhoogde waakzaamheid zal zijn. Hopelijk kan dit herhaling van het gebeurde voorkomen.

Als jullie het goed vinden zal ik ook delen van jullie antwoord op onze Facebookpagina publiceren.

Daardoor kunnen onze leden ook zien dat jullie dit niet gewild hebben en er ook niets aan konden doen.

We gaan dan ook proberen dit incident op een positieve manier af te sluiten.

Met vriendelijke groeten,

Danny Geysen

Voorzitter Vlaamse Roofvisfederatie.

Van: Bryon, Ronny [mailto:ronny.bryon@socmut.be]
Verzonden: maandag 16 december 2013 11:32
Aan: danny.geysen@vrf.be
Onderwerp: Snoek in Zillebeke vijver

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding over” moord “ van snoek in Zillebeke vijver van woensdag 30/10/2013 en wij vernemen dat bezorgde roofvissers niet goed weten welk beleid wij voeren wil ik jullie federatie hier volgende mee delen zodat alle misverstanden en geruchten in de kiem worden gesmoord.

Inderdaad op 30 oktober werd één van onze metersnoeken gesneuveld (heeft in alle kranten gestaan) door een niet sportieve visser aan Zillebeke vijver iets om niet fier op te zijn. Is jaren dat wij weten door onze inzet dat we metersnoeken hebben in onze vijver die we koesteren en zoveel mogelijk proberen te beschermen.” Wat baten kaars en bril als de onsportieve visser niet lezen wil”.

Is door onze inzet en bepoting en de gedane investeringen die wij hebben gedaan de afgelopen jaren ten gunste van de sportieve roofvissers dat wij zulke resultaten behalen. Natuurlijk kunnen wij als vrijwillige gemachtigde viswachter niet achter ieder visser staan om te kijken of hij zich aan de regels houd. Dit is niet haalbaar alsook niet betaalbaar. Wij betreuren dit incident en hebben daardoor de controle nog verscherpt. Wil hier nog eens benadrukken dat wij de snoeken met hand en tand proberen te beschermen en dit in de jaren dat we bezig zijn één van de uitzonderingen was dat deze prachtig roofvis op onmenselijke manier aan zijn einde is gekomen.

Wij hebben dan ook stadsbestuur en de milieu en leefmilieudienst van dit incident op de hoogte gebracht en onze excuses aangeboden. Je kan ook onze reactie op dit feit bekijken via onze clubpagina De Zillebeekse vijvervissers.

Hoop hiermee dat de roofvissers met deze uiteenzetting kunnen leven en wij beloven in de toekomst om toch te proberen te vermijden dat dit nog gebeurt.

Hoogachtend,

Ronny Bryon

Hengelbeheerder Zillebeeke vijver

Gemachtigde viswachter

Secretaris De Zillebeekse Palingvissers.