Onderstaande Brief van het bestuur van de Zillebeekse-vijvervissers als reactie op de krantenartikels

Geachte SPORTVISSERS van Zillebeke vijver.


Naar aanleiding van foto in de kranten van woensdag 30/10/2013 willen wij als bestuur reageren op dit voorval en dit om alle misverstanden uit de weg te ruimen.

In de eerste plaats is het nog altijd TEN STRENGSTE VERBODEN van SNOEKEN of gelijk welke andere vissoort(met uitzondering van paling),
van gelijk welke grote of gewicht mee te nemen laat staan de doden.

Alle vissen dienen met zachtheid en het nodige respect terug te water worden gelaten.

Er zal streng en zonder medelijden worden opgetreden door de gemachtigde viswachter bij het betrappen van het overtreden van deze maatregel.

De bevoegde Schepenen en de bevoegde diensten van  stad Ieper zijn op de hoogte gebracht van dit voorval.

We willen hier nog eens benadrukken dat hier niemand in de fout is gegaan met uitzondering van deze visser  die heeft komen vissen aan Zillebeke vijver zonder het intern reglement te lezen, laat staan van het toe  te passen.

Wij hopen dat de sportiviteit van de vissers aan Zillebeke vijver niet in gedrang komt en dank jullie allemaal om deze maatregel te respecteren.


Hoogachtend,


De voorzitter,                    De Secretaris,

Ronny Desmet                     Ronny Bryon